NÁVŠTĚVY

Notice

AKTUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍ DNY

 

Čtvrtek 25. února, 13 – 16 hod (včetně DS2)

Testování bude probíhat v zařízení po objednání na tel: 601 388 185 (10 – 14 hod)

 

Sobota 27. února, 13 – 16 hod (včetně DS2)

Testování bude probíhat v zařízení po objednání na tel: 601 388 185 (10 – 14 hod)

 

Návštěvy jsou povoleny na všech pavilonech

 

Klienti mohou chodit s návštěvami do vyhrazené části zahrady zařízení, musí však používat předepsaný respirátor.

 

POZOR ZMĚNA OD 1. 3. 2021!

V zařízení již nebude probíhat testování

Návštěvy budou probíhat každý čtvrtek a sobotu (13 – 16 hod)

Na návštěvu je nutné se předem objednat na tel: 601 388 185

Pravidla návštěv viz. níže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error!

PODMÍNKY NÁVŠTĚV V DOMOVĚ SEDLČANY,

POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PLATNÉ OD 5. 12. 2020

 

Vážení návštěvníci,

v souladu s usnesením Vlády ČR č. 1264 ze dne 30.  listopadu 2020 zahájil Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb přípravy na částečnou obnovu návštěv klientů za níže uvedených podmínek.

V této souvislosti však upozorňujeme, že poskytovatelé sociálních služeb nemají povinnost zajistit testování přicházejících návštěvníků. I přes tuto skutečnost s přihlédnutím k personálním možnostem jsme s cílem zdárného průběhu každého návštěvního dne připraveni v omezeném množství tuto činnost zajistit.

V rámci urychlení procesu    d o p o r u č u j e m e   zajistit si požadované testování cestou nejbližších odběrových míst / Příbram, Sedlčany/.

 

 

Návštěvu je nutné objednat na telefonním čísle: 601 388 185 a to ve všední den 10:00 – 14:00 hod.

Za jedním klientem mohou přijít ve stejný čas pouze 2 osoby (včetně dětí).

Doporučená doba návštěvy je 30 minut.

Návštěvy u pozitivních klientů jsou zakázány.

 

Návštěvu mohou vykonat pouze osoby, které splňují tyto podmínky:

  • Před zahájením se návštěva podrobí POC testu, a to s negativním výsledkem.
  • Osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěv RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (SMS).
  • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID 19 a doloží o tom doklad (potvrzení od praktického lékaře – kopie).
  • Každý návštěvník musí po celou dobu návštěvy používat ochranné pomůcky dýchacích cest, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 (možnost zakoupení v recepci zařízení).
  • Každý návštěvník prokáže vhodným způsobem /OP, ŘP …/soulad osobních údajů uvedených v čestném prohlášení.

 

Vážení návštěvníci, jsme si plně vědomi negativních dopadů spojených se zákazem návštěv a dalších omezení v zařízení sociálních služeb. Věřte, že i tento malý krok ke zlepšení tohoto stavu velice vítáme a slibujeme, že i při značném personálních problémech uděláme vše pro vzájemnou spokojenost, a hlavně pro zlepšení nálady našich klientů. 

Děkujeme za pochopení

 

Notice

 

Important!

Balíčky pro klienty je možné předat pouze na recepci Domova. Z hygienických důvodů by balíčky neměly obsahovat rychle se kazící potraviny.

Prosíme o zabalení do omyvatelného obalu a dezinfekci balíčků. Děkujeme.

VIDEOHOVORY – AKTIVIZACE

Important!

Personál Domova podporuje klienty ve styku s rodinou.
Zájemci o videohovor se seniorem mohou volat každý všední den od 10 – 14 hod na telefonní číslo: 727 977 119 a domluvit si termín videohovoru s paní sociální pracovnicí Lenkou Kaprálovou. Spojení probíhá prostřednictvím SKYPU nebo WHATSAPPU na tabletech.

MASOPUST

AKTIVIZACE

OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU – 19

Starší příspěvky «