NÁVŠTĚVY

Notice

 

NÁVŠTĚVY

(platnost od 29. 11. 2021)

Dotazy: Bc. Hana Kubištová, DiS.

Tel: 601 388 185

 

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

STŘEDA   14 – 16 HOD

NEDĚLE   14 – 16 HOD

 

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

24. PROSINCE

10:30 – 11:30 HOD

13:00 – 14:00 HOD

 

 

PRAVIDLA NÁVŠTĚV  (pro osoby nad 12 let)

 

1. OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Návštěvy musí po celou dobu návštěvy používat ochranné pomůcky dýchacích cest, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 (možnost zakoupení v recepci zařízení).

 

 

2. TESTY A CERTIFIKÁTY 

Návštěvu mohou vykonat pouze osoby, které splňují tyto podmínky:

  • Osoby, které absolvovaly nejpozději 24 hodin před zahájením návštěv antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

 

  • Osoby, které absolvovaly  nejdéle před 3 dny RT-PCR test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

 

  • Osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od potvrzení nemoci neuplynulo více než 180 dní.

 

  • Osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží certifikátem Ministerstva zdravotnictví, že:

 

a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového očkování proti onemocnění Covid – 19 uplynulo nejměně 14 dní                                                                                                                                                      

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového očkování proti onemocnění Covid – 19 uplynulo nejméně 14 dní

      a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

       TESTY MUSÍ BÝT PROVEDENÉ U POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 

VIDEOHOVORY – AKTIVIZACE

Important!

Personál Domova podporuje klienty ve styku s rodinou.
Zájemci o videohovor se seniorem mohou volat každý všední den od 10 – 14 hod na telefonní číslo: 727 977 119 a domluvit si termín videohovoru se sociální pracovnicí Lenkou Kaprálovou. Spojení probíhá prostřednictvím SKYPU nebo WHATSAPPU na tabletech.

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ

ČERTI

OTEVŘENÍ NOVÉ REMINISCENČNÍ MÍSTNOSTI

REMINISCENCE (TERAPIE VZPOMÍNKOU) POMÁHÁ KLIENTŮM DOMOVA OŽIVIT PŘÍJEMNÉ VZPOMÍNKY

Starší příspěvky «