NÁVŠTĚVY

Error!

PODMÍNKY NÁVŠTĚV V DOMOVĚ SEDLČANY,

POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PLATNÉ OD 5. 12. 2020

 

Vážení návštěvníci,

v souladu s usnesením Vlády ČR č. 1264 ze dne 30.  listopadu 2020 zahájil Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb přípravy na částečnou obnovu návštěv klientů za níže uvedených podmínek.

V této souvislosti však upozorňujeme, že poskytovatelé sociálních služeb nemají povinnost zajistit testování přicházejících návštěvníků. I přes tuto skutečnost s přihlédnutím k personálním možnostem jsme s cílem zdárného průběhu každého návštěvního dne připraveni v omezeném množství tuto činnost zajistit.

V rámci urychlení procesu    d o p o r u č u j e m e   zajistit si požadované testování cestou nejbližších odběrových míst / Příbram, Sedlčany/.

 

 

Návštěvy budou probíhat ve čtvrtek a v sobotu (13:00 – 16:00 hod).

Návštěvu je nutné objednat na telefonním čísle: 601 388 185 a to ve všední den 10:00 – 14:00 hod.

Za jedním klientem mohou přijít ve stejný čas pouze 2 osoby (včetně dětí).

Doporučená doba návštěvy je 30 minut.

Návštěvy u pozitivních klientů jsou zakázány.

 

Návštěvu mohou vykonat pouze osoby, které splňují tyto podmínky:

  • Před zahájením se návštěva podrobí POC testu v zařízení, a to s negativním výsledkem.
  • Osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěv RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (SMS).
  • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID 19 a doloží o tom doklad (potvrzení od praktického lékaře – kopie).
  • Každý návštěvník musí po celou dobu návštěvy používat ochranné pomůcky dýchacích cest, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 (možnost zakoupení v recepci zařízení).
  • Každý návštěvník prokáže vhodným způsobem /OP, ŘP …/soulad osobních údajů uvedených v čestném prohlášení.

 

Vážení návštěvníci, jsme si plně vědomi negativních dopadů spojených se zákazem návštěv a dalších omezení v zařízení sociálních služeb. Věřte, že i tento malý krok ke zlepšení tohoto stavu velice vítáme a slibujeme, že i při značném personálních problémech uděláme vše pro vzájemnou spokojenost, a hlavně pro zlepšení nálady našich klientů. 

Děkujeme za pochopení

 

Notice

 

Important!

Balíčky pro klienty je možné předat pouze na recepci Domova. Z hygienických důvodů by balíčky neměly obsahovat rychle se kazící potraviny.

Prosíme o zabalení do omyvatelného obalu a dezinfekci balíčků. Děkujeme.

VIDEOHOVORY – AKTIVIZACE

Important!

Personál Domova podporuje klienty ve styku s rodinou.
Zájemci o videohovor se seniorem mohou volat každý všední den od 10 – 14 hod na telefonní číslo: 727 977 119 a domluvit si termín videohovoru s paní sociální pracovnicí Lenkou Kaprálovou. Spojení probíhá prostřednictvím SKYPU nebo WHATSAPPU na tabletech.

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ LETNÍ OLYMPIÁDY 2020

PROJEKT ZUŠ SEDLČANY „VLAŠTOVKY“

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU UNICEF „MISS PANENKA SENIOR“

Starší příspěvky «